Oct 10, 2012

How to help your child build a strong personality – Πώς να βοηθήσετε το παιδί σας να αναπτύξει ισχυρή προσωπικότητα

5 tips to help your child build a strong personality! Start by teaching your child:

Το take the lead: ‘What are your plans for tomorrow?’ ‘What do you want us to do together this weekend?’ By encouraging your child to make simple, nevertheless important decisions about his everyday life, you help him/her develop decision-making, organizational and problem-solving skills. At the same time, you help your child take the lead and become responsible for his own actions.

Play tips: Board games and other team games requiring strategic thinking and decision-making    

To be self-confident: Awareness of one’s strong and less strong sides is important in order to build self-confidence. Praise your child on his achievements and encourage him to overcome his difficulties, motivate and reward accordingly. Instead of telling him what he did wrong, try using questions such as ‘How do you think this activity went?’ ‘How do you think you can do better next time?’ ‘How can we help you overcome this problem?’ etc.

Play tips: The ‘Name 5 positive things about yourself’ game, which the entire family can play at the dinner table every evening

To communicate: By boosting your kid’s communication skills, you help him not only to be social, but also to stand up for his beliefs when required. Learning to communicate one’s thoughts and feelings, sharing, arguing and demanding help build a strong character. Start by helping your kid build his own social network, identify eventual communication problems, such as language problems, behavior problems etc. and help him overcome them.

Play tips: Each team game promotes communication skills

To have empathy: Empathy motivates children to feel for their friends and classmates, to help the weak and those in trouble, to take a stand.

Play tips: To take care of animals, to take care of other members in the family/friends

To train: A strong personality needs a strong, healthy body. Encourage your child to be physically active. Training will help your child feel strong and happy and ready to play an active role in life.

Play tips: Help your child find physical activities that he is interested in, try training together

And remember, you are his role model. By showing a strong personality, your child will be inspired to build his own!
 
Οι γονείς, θέλουμε να βοηθήσουμε το παιδί μας να αποκτήσει μία ισχυρή προσωπικότητα και να το θωρακίσουμε απέναντι στις προκλήσεις και απαιτήσεις της ζωής. Πώς θα το πετύχουμε αυτό; Ξεκινήστε μαθαίνοντας στο παιδί σας: 

Να παίρνει πρωτοβουλία: ‘Τι σχέδια έχεις για αύριο?’ ‘Τι θέλεις να κάνουμε αυτό το σαββατοκύριακο?’ Ενθαρρύνοντας το παιδί σας να λαμβάνει απλές, αλλά ταυτόχρονα σημαντικές αποφάσεις στην καθημερινότητά του, το βοηθάτε στο να αναπτύσσει την οργανωτικότητά του και την ικανότητα λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων. Ταυτόχρονα, το βοηθάτε να παίρνει πρωτοβουλίες και να λαμβάνει ευθύνη για τις πράξεις του.

Προτάσεις για παιχνίδι: Επιτραπέζια παιχνίδια και ομαδικά παιχνίδια που χρειάζονται στρατηγική σκέψη και λήψη αποφάσεων    

Να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του: Η επίγνωση των δυνατών και λιγότερο δυνατών πλευρών του, είναι σημαντική για την ανάπτυξη μίας ισχυρής προσωπικότητας. Επαινέστε το παιδί σας για τα κατορθώματά του και ενθαρρύντε το να ξεπερνάει τις δυσκολίες του, δώστε του κίνητρο και επιβραβεύστε το αναλόγως. Αντί να του τονίζετε τί κάνει λάθος, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε ερωτήσεις του στυλ ‘Πώς πιστεύεις ότι τα πήγες σήμερα;’ ‘Πώς νομίζεις ότι θα μπορούσες να τα πας καλύτερα την επόμενη φορά;’ ‘Πώς μπορούμε να σε βοηθήσουμε να ξεπεράσεις αυτή τη δυσκολία;’ κτλ.

Προτάσεις για παιχνίδι: Παιχνίδι ‘Πες 5 θετικά πράγματα για εσένα’, το οποίο μπορεί να παίζει η οικογένεια π.χ. στο τραπέζι κατά τη διάρκεια του βραδινού γεύματος

Να επικοινωνεί: Προωθόντας τις επικοινωνιακές του δεξιότητες, βοηθάτε το παιδί σας όχι μόνο να γίνει κοινωνικό ον, αλλά και να διεκδικεί όταν και όπου οι συνθήκες το απαιτούν. Μαθαίνοντας να επικοινωνεί τις σκέψεις και τα συναισθήματά του, να μοιράζεται, να επιχειρηματολογεί και να απαιτεί, ισχυροποιεί τον χαρακτήρα του. Ξεκινήστε με το να βοηθήσετε το παιδί σας να δημιουργήσει το δικό του κοινωνικό δίκτυο, καλώντας φίλους του στο σπίτι κτλ. Αναζητήστε πιθανές δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί σας στην επικοινωνία, όπως π.χ. προβλήματα γλώσσας, συμπεριφοράς κτλ., και μαζί σκεφτείτε τρόπους αντιμετώπισής τους.

Προτάσεις για παιχνίδι: Κάθε ομαδικό παιχνίδι προωθεί τις επικοινωνιακές δεξιότητες

Να έχει εμπάθεια: Τα παιδιά που έχουν εμπάθεια νοιάζονται για τους φίλους και τους συμμαθητές τους, τους βοηθάνε όταν αντιμετωπίζουν πρόβλημα, υπερασπίζονται τους αδύναμους. Η εμπάθεια είναι σημαντικό χαρακτηριστικό μίας ισχυρής προσωπικότητας.

Προτάσεις για παιχνίδι: Προστασία ζώων, προσφορά βοηθείας σε άλλα μέλη της οικογένειας/φίλους

Άθληση: Η ισχυρή προσωπικότητα έχει ανάγκη και από ένα δυνατό και υγιές σώμα. Ενθαρρύνετε το παιδί σας να αθλείται! Η άσκηση θα το βοηθήσει να νιώσει δυνατό και χαρούμενο, έτοιμο να λάβει έναν ενεργό ρόλο στη ζωή.

Προτάσεις για παιχνίδι: Βοηθήστε το να βρει κάποιο άθλημα που το ενδιαφέρει, δοκιμάστε να αθλείστε μαζί τουλάχιστον μία μέρα την εβδομάδα

Και να θυμάστε, εσείς είστε το πρότυπό του. Δείχνοντας ότι έχετε μία ισχυρή προσωπικότητα, ενθαρρύνετε το παιδί σας να προσπαθήσει και να διαμορφώσει τη δική του!

No comments:

Post a Comment