Aug 3, 2012

Top summer play ideas for you and your kid – Παίξτε με το παιδί σας το καλοκαίρι και βοηθήστε στην ανάπτυξή του


Hello parents! Last weeks of your summer vacation; what a great opportunity to spend it playing with your kid! Here are some ‘must’ activities and how they contribute to the child’s development:

1.      Get sporty! Swimming, playing with balls (from simple games to more advanced i.e. beach volley, depending on your kid’s age), climbing, cycling etc.

ü Gross motor skills, muscle strength, coordination, social and emotional development (especially in team play)

2.      Play with sand and water (read more at http://childandplay.blogspot.com). The summer landscape provides great material for craft making, i.e sticks, rocks, shells, sand, leaves and sea plantation.

ü  Fine motor skills, learn new concepts and vocabulary (i.e. dilution, evaporation etc.), pretend play

3.      Make fun toys from recycled materials. Get inspired at DondeReciclo.org.

ü  Teach your kid about nature and its resources, inspire him/her to become environmentally conscious

4.      Explore new sounds! This is actually one of my favorite summer games with my oldest daughter. It is played in various ways depending on the child’s age. Together with your kid, record favorite summer sounds, such as a stone thrown in the water, seagulls, a fishing boat starting its engine etc. You or your kid (usually if older than 4 years old) may at the same time take a photo.

Children younger than 4 years old: Ask them to remember who/what made the respective sound. Show them the photos taken and ask them to connect these with the sounds.

Children between 4 and 8 years old: Ask them to put the photos they took and the corresponding sounds in an order, to tell a story.

Children older than 8 years old: Help them to make a video of their favorite summer sounds/images to show their friends or upload on youtube!   

ü  Listening and learning, sound sensitivity, processing of audiovisual associations, imagination

5.      Summer is about new adventures! Encourage your kid to describe his/her summer adventures by writing them, drawing them, making a scrapbook of them etc.

ü  Memory development (recall), lexical skills, fine motor skills, imagination

And remember! Have fun!Τελευταίες εβδομάδες διακοπών! Τι καλύτερο από το να τις περάσετε παίζοντας με το παιδί σας! Ακολουθούν πέντε ιδέες για καλοκαιρινό παιχνίδι και πώς συμβάλει στην ανάπτυξη του παιδιού:

1.      Αθληθείτε! Κολύμβηση, παιχνίδι με μπάλες (από τα πιο απλά ‘πετάω/κλωτσάω’ μέχρι πιο σύνθετα π.χ. beach volley), αναρρίχηση, ποδηλασία κτλ.

ü Αδρή κινητικότητα, μυική δύναμη, συντονισμός, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη (ιδίως στο ομαδικό παιχνίδι)

2.      Παίξτε με την άμμο και το νερό (προτείνω και το άρθρο http://childandplay.blogspot.com). Το καλοκαιρινό τοπίο είναι γεμάτο ενδιαφέροντα υλικά για χειροτεχνία, π.χ. πολύχρωμες πέτρες, βότσαλα, φύκια, κοράλλια, άμμος κτλ.

ü  Λεπτή κινητικότητα, εκμάθηση νέων εννοιών και εμπλουτισμός λεξιλογίου (έννοιες όπως εξάτμιση, διάλυση κτλ), παιχνίδι υποκριτικής (pretend play)

3.      Φτιάξτε διασκεδαστικά παιχνίδια με ανακυκλώσιμα υλικά. Ιδέες θα βρείτε στο DondeReciclo.org.

ü  Μαθαίνετε στο παιδί σας τις έννοιες της φύσης και των φυσικών πηγών, του εμπνέετε την περιβαλλοντική συνείδηση

4.      Εξερευνήστε νέους ήχους! Από τα αγαπημένα μου παιχνίδια! Παίζεται με διάφορους τρόπους ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Μαζί με το παιδί σας ηχογραφήστε αγαπημένους καλοκαιρινούς ήχους, όπως τον ήχο που κάνει ένα βότσαλο όταν το ρίχνουμε στο νερό, τον ήχο των γλάρων, της μηχανής μίας ψαρόβαρκας κτλ. Ταυτόχρονα μπορείτε να τραβήξετε και φωτογραφίες.

Για παιδιά κάτω των 4 ετών: Ζητήστε τους να θυμηθούν τι/ποιος έκανε τον κάθε ήχο. Δείξτε τις φωτογραφίες που έχετε πάρει και ζητήστε από το παιδί να αντιστοιχήσει ήχο/φωτογραφία.

Για παιδιά 4-8 ετών: Ζητήστε τους να βάλουν σε μία σειρά τις φωτογραφίες που έχουν τραβήξει με τους αντίστοιχους ήχους που έχουν ηχογραφήσει, ώστε να διηγηθούν μία ιστορία.

Για παιδιά άνω των 8 ετών: Βοηθείστε τους να φτιάξουν ένα βίντεο με τους αγαπημένους τους ήχους/φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, ώστε να το δείξουν στους φίλους τους ή ακόμη και να το ανεβάσουν στο youtube!   

ü  Μάθηση με ακρόαση, δημιουργία και επεξεργασία οπτικοακουστικών συσχετίσεων, φαντασία

5.      Καλοκαίρι σημαίνει νέες περιπέτειες! Καλέστε το παιδί σας να περιγράψει πώς πέρασε τις καλοκαιρινές του διακοπές, γράφοντας γι’ αυτές, ζωγραφίζοντας, φτιάχνοντας ένα scrapbook κτλ.

ü  Ανάπτυξη μνήμης (recall), γλωσσικές ικανότητες, λεπτή κινητικότητα, φαντασία

Καλή διασκέδαση!

No comments:

Post a Comment